Januari 2011

Vinterpromenad vid BajuBaju vid Anga

Christer avtackas på ett distriktsmöte
Arne berättar om sin verksamhet för nya kulturnämnden

Gun avtackas av "Arbetsgruppen för Visbydagen/Kulturnatten"

Inga kommentarer: